Upravit stránku

Na veškeré námi nabízené produkty se vztahuje prohlášení o shodě, součástí každého balení jsou bezpečnostní listy. Každý výrobek je dále ještě opatřen piktogramy, které určují druh užití a stupeň ochrany.

Ochrana hlavy se neustále vyvíjí. Pokroky v materiálech a konstrukčních metodách umožňují vývoj přileb, které mají vyšší technické parametry a splňují vysoké požadavky na kompletní ochranu pro obecné použití při práci v průmyslu.
 

Průmyslové přilby s vysokým stupněm ochrany poskytují větší ochranu před:

 • padajícími předměty
 • nárazem hlavy na tvrdé nepohyblivé předměty, které mohou při dostatečné prudkosti způsobit tržné rány nebo jiná povrchová zranění
 • nárazy mimo vrchol a před průnikem razníku s plochou čepelí
   

Schopnosti a ochranné vlastnosti přilby spočívají především v:

 • tlumení nárazu při velmi vysokých nebo velmi nízkých teplotách
 • mohou být odolné proti plameni
 •  odolné proti boční deformaci
 • poskytovat ochranu proti rozstříknutému roztavenému kovu
 • či mít elektroizolační vlastnosti
   

Důležitým faktorem je rovněž upevňovací systém, který musí vyhovovat závazným požadavkům na uvolnění a účinnost systému.

Na zodpovědnosti zaměstnavatele zůstává posouzení vhodnosti přilby k danému účelu na pracovišti a zajištění maximální bezpečnosti svým zaměstnancům.
 

TECHNICKÉ NORMY ochranných přileb

EN 397: tato norma stanoví  jednotné provedení přileb z hlediska mechanické odolnosti proti nárazu (zkouší se jeden náraz na přilbu, náraz je veden na vrchol přilby 5 kg závažím z výšky 1 metru) a proti úderu ostrým předmětem (tj. proti průrazu, zkouší se jeden náraz na přilbu, náraz je veden do oblasti o poloměru do 50 mm od vrcholu přilby za použití špičatého razníku o hmotnosti 3 kg z výšky 1 metru).

EN 14052: zkoušky prováděné dle požadavků normy EN 14052 3-násobně převyšují požadavky normy EN 397, přilby splňující tuto normu patří mezi průmyslové přilby s vysokým stupněm ochrany. Opět se zkouší odolnost proti nárazu (zde se provádí 2 nárazy na jednu přilbu, jeden náraz je veden do oblasti o poloměru do 35 mm od vrcholu přilby 5 kg závažím z výšky 2 metrů, druhý náraz je veden mimo vrchol v jakémkoli úhlu mezi 15o a 60o 5 kg závažím z výšky 1 metru). Odolnost proti průrazu (při každé zkoušce se zkouší dva nárazy na jednu přilbu, první náraz razníkem o hmotnosti 1 kg z výšky 2,5 metrů je veden na vrchol přilby, druhý náraz je veden mimo vrchol po úhlem 15o a 60o z výšky 2 metrů).

EN 50365: elektricky izolující přilby pro použití v instalacích nízkého napětí

Nahoru