Upravit stránku

Na veškeré námi nabízené produkty se vztahuje prohlášení o shodě, součástí každého balení jsou bezpečnostní listy. Každý výrobek je dále ještě opatřen piktogramy, které určují druh užití a stupeň ochrany.

Přehled některých norem

EN136 – obličejové masky, požadavky, zkoušení a značení

EN140 – polomasky a čtvrtmasky, požadavky, zkoušení a značení

EN14387+A1 – plynové filtry a kombinované filtry (dříve EN141)

EN143 – filtry proti částicím, požadavky, zkoušení a značení

EN149 – filtrační polomasky k ochraně proti částicím, požadavky, zkoušení a značení – tato norma popisuje technické požadavky na filtrační polomasky proti prachovým částicím, způsob testování a jejich značení. Filtrační polomasky se rozdělují podle filtrační účinnosti do 3 tříd – FFP1, FFP2, FFP3. Dále jsou rozděleny podle způsobu použití na prostředky k jednorázovému (označení NR) nebo opakovanému (označení R) použití – pro více než jednu pracovní směnu.

Čím vyšší filtrační účinnost, tím vyšší stupeň ochrany.

 

Filtry

 - hodnotí  se maximální koncetrace nežádoucích látek v ovzduší

- třída 1 - do max.koncetrace 1000 ppm

- třída 2 - do 5000 ppm

- třída 3 - do 10000 ppm

(ppm udává mililitry plynu v 1m3, 1000 ppm=1000 ml (1 litr) plynu v 1 m3 daného prostředí)


Typy protiplynových filtrů:
A - organické plyny a páry s bodem varu menší nebo stejný 65°C
AX - organické plyny a páry s bodem varu větším nebo stejným 65°C
B - anorganické plyny a páry, např. kyanovodík, sirovodík, chlor
E - kyselé plyny a páry, např. oxid siřičitý, chlorovodík
K - amoniak a organické sloučeniny amoniaku
NO - nitrozní plyny
Hg - páry rtuti

REAKTOR – radioaktivní jod včetně metyljodidu

 

Další hledisko je i filtrování pevných  částic - tzv. částicové filtry:
P1 - obtěžující prach
P2 - netoxické pevné a kapalné aerosoly
P3 - toxické a radioaktivní pevné a kapalné aerosoly
- zde se ještě uvádí do jakého násobku pevných a aerosolových částic filtr vyhovuje - běžně jsou do 10-ti násobku, ale existují filtry i s vyššími hodnotami

 

Dále se podle výše uvedených norem hodnotí dýchací odpory a průnik lícnicovou částí. Všeobecně platí, že dýchací odpor filtrů musí být co nejnižší, nesmí však překročit stanovené hodnoty.
 

Příklady možných kombinací filtrů:

ABE1
Ochranný filtr ABE1 , je určen pro riziko: organické, anorganické a kyselé plyny. Používá při práci s chlórem, bělícími prostředky nebo při výskytu čpavku, rozpouštědel či podobných derivátů. Kombinace organických výparů a anorganických a kyselých plynů.
 

 ABEK1
Ochranný filtr ABEK1, je určen pro riziko: organické, anorganické a kyselé plyny, čpavek a podobné deriváty.
Používá při práci s chlórem, bělícími prostředky nebo při výskytu čpavku, rozpouštědel či podobných derivátů.

Nahoru